Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

38th Annual Dožínky Festival in 2022 New Prague

38th Annual Dožínky Festival in 2022 New Prague
Termín: 16.09.2022 - 17.09.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: New Prague, Minnesota, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.newprague.com

Popis

37th Annual Dožínky Festival in 2022 New Prague

Visit New Prague's Fall Harvest Festival on September 17th, 2022!

Dožínky® (doe-shink'-key), a Czech Harvest Festival patterned after the "Old Country" original, is held on the third full weekend of September each year in New Prague.

Our city's beautiful Main Street is transformed into an open-air market with vendor booths lining the sidewalks and a beer garden featuring authentic Czech beer. You can sample tasty treats including traditional Czech dishes. Food booths are open at 10 am until 7 pm and events open at 10 a.m. and close at 5 p.m. Main Street will be closed to through traffic, making your strolling safer and visiting more pleasant.

No carry-in alcohol, dogs, bikes or golf carts are allowed.
********************************************************************************
Navštívte Nový pražský festival Dožinky 17. septembra 2022!
Dožínky® (doe-shink'-key), český dožinkový festival podľa vzoru originálu „Stará krajina“, sa koná každý tretí septembrový víkend každý rok v Novej Prahe.

Krásna hlavná ulica nášho mesta sa zmenila na trh pod holým nebom s predajnými automatmi lemujúcimi chodníky a pivnou záhradou s autentickým českým pivom. Môžete ochutnať chutné pochúťky vrátane tradičných českých jedál. Stánky s občerstvením sú otvorené od 10:00 do 19:00 a udalosti otvorené o 10:00 a zatvorené o 17:00 Hlavná ulica bude uzavretá kvôli premávke, takže vaša prechádzka bude bezpečnejšia a návšteva bude príjemnejšia.

Nie je povolený žiadny alkohol, psy, bicykle alebo golfové vozíky.

Dožínky Zero K
Piatok 16. septembra
Komorná pivnica


Dožínky Classic Car Cruise
Piatok 16. septembra
Hlavná ulica


Dožínky Street Dance
Piatok 16. septembra
Hlavná ulica


Slávnostné otvorenie Dožínky
Sobota 17. septembra – 10:00
Česká pamiatková obec


Festival Dožínky
Sobota 17. septembra – 10:00
Hlavná ulica


Prehliadka Farm Pride
Sobota 17. septembra – 12:00
Hlavná ulica

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny