Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľká noc Banská Bystrica 2022

Veľká noc Banská Bystrica 2022
Termín: 05.04.2022 - 13.04.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Banská Bysrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bystricoviny.sk

Popis

Veľká noc Banská Bystrica 2022

V dňoch 05.04. – 13.04. 2022
Námestie SNP, Robotnícky dom

Podujatia venované tradíciám Veľkej noci:

Program na Veľkonočnom námestí od 5. – 13. apríla 2022
5.- 13. apríla od 9:00 – 19:00 na Námestí SNP, Veľkonočné trhy

6. apríla 16:00 na Námestí SNP
Šuhaji, šuhaji – šuhajské aktivity Kyselých krastafcov na chodúľoch.

Spoločné zdobenie veľkonočného vajca – Banskobystričania svojimi stužkami ozdobia veľkonočnú dekoráciu.

7. apríla 16:00 na Námestí SNP
Muria, Muria kde si prebývala – vystúpenie DFS Prvosienka.

8. apríla o 16:00 na Námestí SNP
Veľká noc prichodí – spevy, hudba a tance FS Partizán.

9. apríla o 16:00 na Námestí SNP
Ako išlo vajce na vandrovku – predstavenie pre deti v podaní divadla Babadlo.

11. apríla o 16:00 na Námestí SNP
Vítanie jari – vystúpenie detí z Materskej školy 29. augusta.

13. apríla o 16:00 na Námestí SNP
Otĺkaj sa píšťalôčka – tvorivé dielne Michala Fiľa s vŕbovou píšťalkou a pletením korbáčov.

Sprievodné podujatia
5. – 13. apríla od 9:00 – 19:00 na Námestí SNP
Veľkonočné trhy – návštevníci si počas trhov môžu zakúpiť ľudovo-umelecké výrobky súvisiace s Veľkou nocou.

12. apríla od 8:00 v Robotníckom dome
Veľkonočné aranžovanie – súťaž v aranžovaní žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v spolupráci s Centrom voľného času Junior.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies