Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Banícky jarmok Handlová 2022

Banícky jarmok Handlová 2022
Termín: 02.09.2022 - 03.09.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Handlová (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.handlova.sk

Popis

Banícky jarmok Handlová 2022

V dňoch 2.- 3. 9. 2022

Prihlášky je nutné zaslať čo najskôr.

Banícky jarmok ako súčasť Regionálnych osláv dňa baníkov sa bude konať 2. - 3. septembra 2022. Záujemci, ktorý by chceli predávať svoj tovar a ponúkať služby sa musia prihlásiť.

Predajcovia remeselných výrobkov - prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 10. augusta 2022.
Predajcovia občerstvenia - prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 10. augusta 2022.
Predajcovia rozličného tovaru - prihlášky je možné posielať od 5. do 15. augusta 2022.
Vyplnené prihlášky so všetkými náležitosťami je potrebné zaslať do vyššie uvedených termínov na adresu:

poštou:

Mestský úrad
Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti
Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
alebo emailom: eva.jassova@handlova.sk

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny