Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou 2022 Telgárt - 27. ročník

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou 2022 Telgárt - 27. ročník
Termín: 23.07.2022 - 24.07.2022
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Telgárt (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.telgart.eu.sk

Popis

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou 2022 Telgárt - 27. ročník

Prehliadka viachlasného chrámového a ľudového spevu v Telgárte sa uskutočni v dňoch 23.-24.7.2022.

Pod Kráľovou hoľou, neďaleko prameňa Hrona, sa opäť rozozvučia piesne. Nevšedný zážitok sľubuje trojdňový folklórny festival viachlasného chrámového a ľudového spevu, ktorý sa uskutočni v dňoch 23.-24.7.2022.

Organizátori:
Obec Telgárt
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská bystrica
Miestny odbor Matice slovenskej v Telgárte
Gréckokatolícky farský úrad v Telgárte

Ide nám o zachovanie staroslovienčiny, o spievanie v staroslovienskom jazyku, a takisto aj o bohoslužby.

Nespievajú len gréckokatolícke a pravoslávne piesne, ale na tento festival prichádzajú aj speváci a spevácke skupiny z viacerých oblastí Slovenska, ktorí sú napríklad katolíckeho alebo evanjelického vierovyznania. Pravidelne, každý rok prichádzajú aj účinkujúci zo zahraničia.

Podujatie začína privítaním a občerstvením hostí priamo pri prameni Hrona. Potom sa hostia a účinkujúci presunú na Kráľovu hoľu, kde presne o dvanástej hodine zo skaly - najvyššieho to miesta zaznie hymnická pieseň "Na Kráľovej holi stojí strom zelený". Program pokračuje zborovými spevmi vo voľnej prírode prítomných ženských a mužských zborov. Pre návštevníkov "OZVIEN" je to nezabudnuteľný zážitok umocnený pohľadom na Vysoké Tatry a celé, šíre okolie, kam len ľudské oko dovidí.

Popoludní sa súbory a návštevníci presunú do gréckokatolíckeho kostola v Telgárte kde odznejú chrámové zborové spevy.

Večer program pokračuje v miestnom Kultúrnom dome zborovými spevmi s ľudovou tématikou.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny