Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zlatomoravecký jarmok 2022

Zlatomoravecký jarmok 2022
Termín: 30.09.2022 - 01.10.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Zlaté Moravce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zlatemoravce.eu
www.zlatemoravce.eu/zlatomoravecky-jarmok.html

PopisINFORMÁCIE pre záujemcov o predaj alebo poskytovanie služieb na Zlatomoraveckom jarmoku 2022

Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch v meste Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2022 sa uskutoční v dňoch 30.09.2022 (od 9.00 hod do 24.00 hod.) - 01.10.2022 (od 8.00 hod. do 24.00 hod.) v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul. Janka Kráľa, Migazziho ul.).

Prihlášky na Zlatomoravecký jarmok 2022 spolu so všetkými prílohami v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť MsÚ Zlaté Moravce (osobne, poštou, emailom,...) do 30.06.2022.

Adresa na zasielanie prihlášok:
Mestský úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Emailová adresa: jana.meskova@zlatemoravce.eu
Tel.:+421 37/6923922, +421 37/69 239 28
Mobil: +421 904 681 343,

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny