Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Veľkonočné obdobie so Slovákmi / Easter season with Slovaks 2022 Los Angeles

Veľkonočné obdobie so Slovákmi / Easter season with Slovaks 2022 Los Angeles
Termín: 09.04.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Los Angeles - Riverside, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com/index.html

Popis

Veľkonočné obdobie so Slovákmi / Easter season with Slovaks 2022 Los Angeles

Srdečne Vás pozývame osláviť veľkonočné obdobie so Slovákmi v sobotu 09. apríla 2022 o hod.
Centrum ústupu misionárov Božieho Slova 11316 Cypress Ave., Riverside, CA 92505.

Omša sa začne o 13:00 a celebrovať ju bude p. Pavol Schulak SVD
Máme možnosť sa opäť stretnúť v tejto krásnej oáze Retreat Center, ktorej dominuje historický Kamenný dom navrhnutý Arthurom Bentonom. Toto je ideálne miesto pre bratské stretnutie po omši, kde ste všetci pozvaní.
Ukážky veľkonočných zákuskov sú vítané.
Požehnanú a radostnú Veľkú noc vám všetkým prajú pracovníci Slovenského amerického centra.
Authorized by Fr. Pavol Sochulak S.V.D.

Translation to Slovak language: Srdečne vás pozývame do
Divine Word Missionaries Retreat Center na pred-Veľkonočné stretnutie Slovákov a priateľov Slovenska, v sobotu 9, apríla 2022. Adresa Divine Word Missionaries Retreat Center je: 11316 Cypress Ave., Riverside, CA 92505.
Slovenská omša tam začína o 13:00 hod a bude ju slúžiť Fr. Pavol Sochulak S.V.D. Znova máme možnosť sa stretnúť po dlhom čase v krásnom prostredí Divine Word Missionaries Retreat Center v Riverside. Toto je perfektné prostredie na priateľské posedenie po liturgii na ktoré vás všetkých pozývame.
Vzorka veľkonočného pečiva je vítaná. Obed len podľa vlastného uváženia.

Dovidenia v DWM Retreat Center,
Authorized by Fr. Pavol Sochulak S.V.D.
****************************************************************************************
You are cordially invited to celebrate the Easter season with Slovaks on Saturday, April 09, 2022 at
Divine Word Missionaries Retreat Center 11316 Cypress Ave., Riverside, CA 92505.

Mass will start at 1:00 PM and will be celebrated by Fr. Pavol Schulak S.V.D.
We have the opportunity to meet again in this beautiful Retreat Center oasis dominated with the historic Stone House designed by Arthur Benton. This is the perfect location for a fraternal gathering after mass where you are all invited.
Samples of Easter desserts are welcome.
The officers of Slovak American Center wish all of you a Blessed and Joyous Easter.
Authorized by Fr. Pavol Sochulak S.V.D.

Translation to Slovak language: Srdečne vás pozývame do
Divine Word Missionaries Retreat Center na pred-Veľkonočné stretnutie Slovákov a priateľov Slovenska, v sobotu 9, apríla 2022. Adresa Divine Word Missionaries Retreat Center je: 11316 Cypress Ave., Riverside, CA 92505.
Slovenská omša tam začína o 13:00 hod a bude ju slúžiť Fr. Pavol Sochulak S.V.D. Znova máme možnosť sa stretnúť po dlhom čase v krásnom prostredí Divine Word Missionaries Retreat Center v Riverside. Toto je perfektné prostredie na priateľské posedenie po liturgii na ktoré vás všetkých pozývame.
Vzorka veľkonočného pečiva je vítaná. Obed len podľa vlastného uváženia.

Dovidenia v DWM Retreat Center,
Authorized by Fr. Pavol Sochulak S.V.D.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny