Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ahoj jar! / Ahoj Spring! 2022 Los Angeles

Ahoj jar! / Ahoj Spring! 2022 Los Angeles
Termín: 10.04.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Los Angeles, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com

Popis

Ahoj jar! / Ahoj Spring! 2022 Los Angeles

Vás pozývame na deň otvorených dverí v nedeľu 10. apríla 2022 na privítanie jari s tradičnými a adventívnymi slovenskými aktivitami. Tón jari v záhradách Velaslavasayskej panorámy udáva divadelná maľovaná kulisa, v ktorej hrá vzdialená hudba z Bratislavy; prehliadka expozícií, oslava Veľkej noci, ukážka kraslice – maľovaného, ​​farbeného alebo inak zdobeného vyfúknutého vajíčka a ozdobenie lístia s priateľmi na Veľkú noc.

SLOVENSKÉ KULTÚRNE PODUJATIE NA VELASLAVASAY PANOR
1122 W. 24th Street
Los Angeles, CA 90007

10. apríla 2022
Nedeľa popoludní: 14:00 – 17:00 m.
******************************************************************************************
You are invited to an open house event on Sunday, April 10, 2022 to Welcome Spring with traditional and adventitious Slovakian activities. A theatrical painted backdrop sets the tone for springtime in the gardens of the Velaslavasay Panorama as distant music from Bratislava plays in the background; tour the exhibits, celebrate Veľká noc (Easter), witness a demonstration on kraslica—a painted, dyed or otherwise decorated blown egg, and adorn foliage with
friends at Easter Time.

SLOVAK CULTURAL EVENT AT THE VELASLAVASAY PANOR
1122 W. 24th Street
Los Angeles, CA 90007

April 10, 2022
Sunday Afternoon: 2 - 5 p.m.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny