Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Jarmok tradičných remesiel Klenovec 2022

Jarmok tradičných remesiel Klenovec 2022
Termín: 24.06.2022 - 25.06.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Klenovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.fsvepor.sk

Popis

Jarmok tradičných remesiel Klenovec 2022

Jarmok sa koná v rámci 43. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka 2022.

V dňoch 24. – 25. júna 2022 v Klenovci

Cieľom podujatia je:
- prezentovať majstrovstvo a šikovnosť rúk súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov a tiež výrobcov, ktorí nenadobudli charakter remesla, ale v minulosti boli súčasťou domácej výroby,
- je to príležitosť výmeny skúseností medzi remeselnými
majstrami a tiež prezentácia tradičných remeselných techník pre širokú verejnosť.

Podmienky účasti a organizačné pokyny:
-podmienkou účasti na podujatí je prezentácia a ukážka
len tradičných remeselných techník na základe prihlášky
a následným schválením účasti organizátormi.
Remeselníci, ktorí budú zaradení je potrebné aby boli oblečení
v tradičnom ľudovom odeve, respektíve v dobovom oblečení,
k danému remeslu.

Záujemcovia svoje prihlášky zašlite
najneskôr do 10. mája 2022 na adresu:
RODON Klenovec, SNP 61/10
980 55 Klenovec,
alebo na e-mail:
folklorgmos@rsnet.sk

V prípade bližších informácii sa obráťte na Mgr. Stanislavu Zvarovú, t. č. +421 904 875 369.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri tradíciách našich predkov!

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny