Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň zeme 2022 Prievidza

Deň zeme 2022 Prievidza
Termín: 29.04.2022
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Prievidza (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nestle.sk

Popis

Centrum voľného času a Nestlé Slovensko s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu EKO rok k téme „Otvorme oči“. Podujatie sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi už v piatok 29.4. 2022 o 9.30 hod.
Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv Dňa Zeme žiaci piatich základných škôl (ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ZŠ s MŠ), v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, prezentovať svoje ekologické aktivity a projekty, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2021/2022 v rámci projektu Ekorok s Nestlé Slovensko „Otvorme oči“. V súčinnosti s učiteľmi - koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ realizujú činnosť, ktorá posilňuje zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Podpornými aktivitami ku Dňu Zeme budú interaktívne hry organizácií venujúcich sa ochrane prírody, environmentálnej výchove, spoločnosti racionálne využívajúce a chrániace prírodné zdroje. Tento projekt sa realizuje už 19. rok.
Program:
9.30 h: slávnostné otvorenie – príhovory, prezentačné stánky
10.00 h: program škôl a hostí na javisku. Každá škola má jedno vystúpenie (5 - 8 min.)
11.30 h: odovzdanie diplomov, vecných cien
12.00 h: ukončenie

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies