Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovak Christmas Traditions / Slovenské vianočné tradície 2013

Slovak Christmas Traditions  / Slovenské  vianočné tradície 2013
Termín: 17.11.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mississauga,Ontario ,Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

FUTUREPROJECTS/EVENTS Organized and Sponsored by Slovak Canadian Heritage Museum

Nov.17th. - Erin Mills Shopping Centre - Display of Slovak Christmas Traditions

MARK YOUR CALENDARS, - COME OUT JOIN US! AS WE PROMOTE SLOVAK AWARENESS IN MISSISSAUGA AND PEEL REGION.
Slovak Canadian Heritage Museum 55 Thornwood Dr., Mississuga L4Z 3J3

Contact: President@schm.ca phone 905-508-4871
**********************************************************************************************************
Projekty / Akcie organizované a sponzorované Slovenským Kanadským múzeom dedičstva

17. novembra - Erin Mills Shopping Centre - Zobrazenie slovenských vianočných tradícií

Poznačte si kalendár, - prídite s nami zvyditelniť slovenské povedomie v Mississauga a v regióne Peel.
Slovenské Kanadské múzeum dedičstva, 55 Thornwood Dr, Mississuga L4Z 3J3

Kontakt: tel. 905-508-4871, e-mail: President@schm.ca

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny