Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Šaffova ostroha 2022 Vranov nad Topľou - 28. ročník

Šaffova ostroha 2022 Vranov nad Topľou - 28. ročník
Termín: 25.05.2022 - 27.05.2022
Téma: PRETEKY a SÚŤAŽE | KULTÚRA
Miesto konania: Vranov nad Topľou (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nocka.sk
www.youtube.com/watch?v=v4CB-kQuFhU
www.youtube.com/watch?v=-C2-Ba6uMSM

Popis

Šaffova ostroha 2022 Vranov nad Topľou - 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

V dňoch 27. - 29. 5. 2022
Vranov nad Topľou

Ciele súťaže
1.2.1. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a
prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.
1.2.2. Ďalšími cieľmi sú:
1.2.2.1. prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretáciu ľudového tanca,
1.2.2.2. prispievať k vyhľadávaniu talentov a osobností v oblasti ľudového tanca,
upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,
1.2.2.3. podnecovať interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca na vyhľadávanie a poznanie tradičného tanečného materiálu,
1.2.2.4. podnecovať interpretov na hlbšie poznanie a osvojenie ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci
motivických radov či tanečných sledov, vzťah tanečného a hudobného typu, vokálny prejav, funkcia tanca, tradičný odev a obuv, úprava, príp. používané náradie a pod.),
1.2.2.5. inšpirovať interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca,
1.2.2.6. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a
s jeho nositeľmi a interpretmi.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies