Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení gulášu Rohožník 2013 - 7. ročník

Súťaž vo varení gulášu Rohožník 2013 - 7. ročník
Termín: 28.09.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Rohožník (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rohoznik.sk

Popis

7. ročník súťaže vo varení guláša.

Organizátor: Obec Rohožník
Termín konania: 28.9.2013
Miesto konania: priestranstvo pred KD Rohožník
Čas konania: 9.00 hod.

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť viacčlenné družstvá, môžu byť rodinné, firemné, obecné bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, bydlisko ...

Družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia.
Družstvá sa musia prezentovať v čase od 08.00 do 09.00 hod. u organizátora súťaže.

Každé družstvo si na začiatku vyžrebuje číslo, pod ktorým odovzdá svoju hodnotiacu vzorku.

Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie gulášu, ako i drevo, kotlík a všetko potrebné náradie si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady.

Organizátor zabezpečí miesto na varenie a prístup k pitnej vode.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny