Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

23nd IWCB Christmas Bazaar / 23. ročník Vianočný bazár - 2013

 23nd IWCB Christmas Bazaar / 23. ročník Vianočný bazár - 2013
Termín: 24.11.2013
Téma: SPOLKY a CECHY
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.iwc.sk

Popis

23nd IWCB Christmas Bazaar / 23. ročník Vianočný bazár - 2013

NÁŠ CIEĽ
- Podporiť medzinárodné priateľstvo a porozumenie.
- Podporiť kultúrne aktivity a poskytnúť príležitosti na zlepšenie života a kultúry vo všetkých krajinách, najmä v našej hostiteľskej, na Slovensku.
- Pomôcť vybraným charitatívnym skupinám finančnými prostriedkami a podporiť našich členov, aby sa zapojili do charitatívnej činnosti.

OUR PURPOSE
- To promote friendship and understanding.
- To support cultural activities and to provide opportunities for improving appreciation of life and culture of all countries, particularly our host country, Slovakia.
- To assist selected charity groups financially and to encourage our members to engage in charitable activities.


POPIS FIRMY
International Women's Club of Bratislava /IWCB/ je nezisková organizácia, ktorá združuje ženy zo zahraničia žijúce na Slovensku. Našou snahou je podporovať medzinárodné priateľstvá a pochopenie a povzbudzovať naše členky v charitatívnej činnosti. Ponúkame veľa možností ako sa navzájom stretávať a spoznávať tak iné zaujímavé ženy z celého sveta.

DESCRIPTION OF BUSINESS
We are a non-profit, non-religious, non-political club made up of women living in Slovakia. Our purpose is to promote friendship and understanding and to encourage... (read more on the organisation website www.iwc.sk)

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny