Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina 2022 Rimavská Sobota

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina 2022 Rimavská Sobota
Termín: 09.06.2022 - 31.08.2022
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Rimavská Sobota (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: lovenskycestovatel.sk/event/70-vyrocie-prirodnej-rezervacie-kurinecka-dubina163?source=mail

Popis

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina 2022 Rimavská Sobota

V dňoch 9. 6. 2022 – 31. 8. 2022
Námestie Mihálya Tompu 5, Rimavská Sobota

Dospelí: 4,- €
Deti: 2,- €

Výstava prezentuje najstaršie chránené územie v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina - Štátna prírodná rezervácia Kurinec (vyhlásená v roku 1952). Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov.

Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácií sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 cm a ich vek presahuje 200 rokov.

Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies