Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zatváranie Bánoša Banská Bystrica 2013

Zatváranie Bánoša Banská Bystrica 2013
Termín: 25.10.2013 - 26.10.2013
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Banská Bystrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskabystrica.sk

Popis

Regionálne pracovisko NSRV SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom 80 v B. Bystrici

Vás pozývajú na zatvorenie poľnohospodárskej
a turistickej sezóny v našom kraji

ZATVÁRANIE BÁNOŠA

ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-.26.10.2013

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny