Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Hradné hry Žofie Bosniakovej 2022 Strečno

Hradné hry Žofie Bosniakovej 2022 Strečno
Termín: 07.08.2022
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Strečno - hrad (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: pmza.sk

Popis

Hradné hry Žofie Bosniakovej 2022 Strečno

Žofia Bosniaková - Žena dobrého srdca
Barónka Žofia Bosniaková alebo Žofia Bošňáková z Veľkého Bielu bola uhorská šľachtičná, po smrti uctievaná ako svätica, aj keď k jej oficiálnej kanonizácii doposiaľ nedošlo.

Meno tejto ženy je v slovenskom národe doteraz živé. Jej nerozpadnuté telo priťahuje do kostola v Tepličke nad Váhom mnoho ľudí a stále sa ozývajú hlasy žiadajúce jej blahorečenie. Kto bola táto žena, ktorá takýmto spôsobom vstúpila do povedomia nášho národa?

Žofia Bošňáková sa narodila 2. 6. 1609 v Šuranoch v rodine vojenského kapitána Tomáša Bošňáka.
Od mladosti vynikala dobrotou srdca i rozvahou. Z jej súrodencov je potrebné spomenúť brata Štefana, ktorý sa r. 1644 stal nitrianskym biskupom.
Po smrti svojho prvého manžela Michala Šeréniho a svojej matky Márie Kerendešiovej (r. l626) sa Žofia venovala spoločensko-hospodárskej organizácii Šurianskeho hradu. Roku1630 sa druhýkrát vydala – za Františka Vešeléniho (1605-1667). Po svadbe išiel mladý pár bývať na hrad Strečno, ktorý dostal do vena.

Narodili sa im dvaja synovia: Adam a Ladislav.
Manželia vyvíjali značnú sociálnu činnosť. Založili útulok pre chudobných, nemocnicu takmer v dnešnom slova zmysle a nadáciu pre biednych v sume 1000 florénov.
Keďže František zastával úrad hornouhorského kapitána a pre mnohé povinnosti sa na Strečne málo zdržiaval, Žofia mala na starosti aj správu hradu.

Jej korešpondencia potvrdzuje, že na chudobných nikdy nezabúdala. Zachoval sa nám list z 11. júla 1632 adresovaný žilinskému richtárovi, v ktorom sa prihovára za prijatie chudobného obuvníka tamojším obuvníckym cechom.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny