Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zabíjačka na Zbojníckom dvore Zbojská 2013

Zabíjačka na Zbojníckom dvore  Zbojská 2013
Termín: 07.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Pohronská Polhora (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zbojska.sk

Popis

Zabíjačka na Zbojníckom dvore Zbojská 2013

Jedinečné podujatie, na ktorom si zavspomínate na tradičné dedinské zabíjačky.

Podujatie je zamerané iba na gastronómiu, súťažnú prípravu zabíjačkových špcialít. Medzinárodná súťaž je spojená s verejnou ochutnávkou vyrobených špecialít a voľnou ľudovou tradičnou zábavou. V roku 2012 bolo podujatie súčasťou osláv jedla z blízka - Terra Madre Day. V roku 2012 sa na zabíjačke zúčastnilo 10 družstiev, pričom každé družstvo spracovalo samostatne jednu ošípanú.

Celá akcia sa organizuje v nádhernom prostredí sedla Zbojská a Zbojníckeho dvora vychýreného nielen na Slovensku ale aj v Európe a na iných kontinentoch.

V rámci podujatia sa bude v spolupráci s našim konvíviom konať informačný seminár Tradičné miestne produkty.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny