Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rozprávky sú pohádky

Rozprávky sú pohádky
Termín: 06.10.2013 - 21.10.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Praha (Zahraničie - Česko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mzv.sk/sipraha

Popis

Milí priatelia,

pozývame vás na detské bábkové predstavenia, ktoré v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti v ČR usporiada o.s. BONA FIDE pod záštitou ministra kultúry ČR, v spolupráci s MK ČR, Slovenský inštitút v Prahe a ostatnými partnermi.

Rozprávka a hra, dve veci, ktoré sa tak výrazne spájajú s detským svetom. Ak hru môžeme charakterizovať ako určitú vonkajšiu formu prejavovania sa detského prežívania, cítenia, fantázie, počúvanie rozprávky môžeme vnímať ako vonkajší podnet rozvíjajúci vnútorný citový život dieťaťa. Tu zohráva dôležitú úlohu rozprávka.

Keď si dospelý nájde čas a prečíta mu rozprávku, dieťa si uvedomí, že má právo cítiť, to čo cíti. Dieťa si tiež uvedomuje, že nie je samo. Dospelý mu svojou prítomnosťou pri rozprávaní poskytuje bezpečie a dôveru, ktorú dieťa potrebuje. Dieťa, ktoré nemusí zo strachu o stratu lásky potláčať svoje pocity, sa za pomoci rodičov môže naučiť zachádzať so svojimi negatívnymi pocitmi aj so svojimi citlivými miestami a získať tak sebadôveru.

Z praxe poznáme, že mnohé zlozvyky detí napravíme náučnou poviedkou častokrát jednoduchšie než rodičovským napomínaním a vysvetľovaním.

Deti sa totiž pri počúvaní rozprávky s hrdinami stotožňujú. Porovnávajú, čo majú s nimi spoločné a ako to s hrdinami v príbehu dopadne. Dieťa stotožnené s hrdinom potom na vlastnej koži prežije pravidlo, ktoré v rozprávke vždy platí a to, že dobro je odmenené a zlo potrestané.

Jedna veľká výhoda rozprávania rozprávok je tá, že rozprávač môže priamo sledovať ako jeho rozprávanie vplýva na poslucháča. Či v ňom nevzbudzuje príliš veľký strach a hrôzu, alebo naopak nezáujem. Táto dvojica medzi sebou navzájom komunikuje. Jednak neverbálne, rozprávač gestikuluje, znázorňuje, pracuje jeho mimika, modeluje hlas. Na druhej strane na neho reaguje poslucháč, prijíma alebo odmieta, hodnotí... Samozrejme, že môže dôjsť aj k verbálnej komunikácii a dieťa svojimi otázkami nám môže napríklad aj pomôcť dotvoriť príbeh.

Rozprávanie rozprávky je vzácna interakcia, intímna chvíľa, ktorá môže dvojici pomôcť budovať ich vzájomný vzťah a dôveru...

Zdroj:Mgr. Jana Záchejová - Ako rozprávka prispela k zdravému vývinu


Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny