Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Trnava 2013

Vianočné trhy Trnava 2013
Termín: 29.11.2013 - 31.12.2013
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Trnava (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vianocnatrnava.sk

Popis

VIANOČNÉ TRHY TRNAVA 2013

TERMÍN KONANIA: 29.11.2013 - 31.12.2013
DOBA PREDAJA: od 8:00 do 22:00 /minimálna doba predaja 10:00 do 18:00/

Pozrite si mapu rozmiestnenia stánkov - MAPA

Žiadosti na predaj sa podávajú na mestský úrad v Trnave.

Po splnení výberových kritérií /platný živnostenský list, uhradené podlžnosti voči mestu Trnava a "vianočný" sortiment predaja/ bude žiadosť odstúpená našej spoločnosti

Uprednostnení budú predajcovia, ktorí už v minulosti predávali na Vianočných Trhoch v Trnave

Bližšie informácie /rezervácia predajného miesta, ceny atď./ obdržíte e-mailom info@vianocnatrnava.sk
NEZABUDNITE UVIESŤ SORTIMENT PREDÁVANÉHO TOVARU!

Ľudové remeslá /uzávierka prihlášok 31.10.2013/
- iba ak ide o vlastnú výrobu a podiel sortimentu je minimálne 80%
- predaj drobných predmetov domácej výroby a bužutérie
- ľudovo-remeselnícke, upomienkové, ozdobné a darčekové predmety z dreva, kovu, textilu, kameňa, keramiky, kože, šúpolia, prútia, čečiny
- perníky a medovníky vlastnej výroby
- vianočné prírodné stromčeky

Štandardný predaj /uzávierka prihlášok 31.10.2013/
- iný sortiment iba s vianočnou tematikou
- odevné výrobky a doplnky z kože
- perníky, cukrovinky a cukrárske výrobky v spotrebiteľskom balení
- oplátky, med a medovina v spotrebiteľskom balení
- vianočné ozdoby, umelé stromčeky
- kožená galantéria
- živé ryby
- spotrebný a priemyselný tovar vianočného charakteru

Občerstvenie /uzávierka prihlášok 31.8.2013/
- pohostinské služby - predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu
- varené víno, grog, medovina, vianočný punč
- pečenie donutiek, pečenie trdelníkov

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny