Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Dožinky 2022 Martin

Dožinky 2022 Martin
Termín: 28.08.2022
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Martin - Jahodnícke háje (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snm.sk

Popis

Dožinky 2022 Martin

Termín: 28. august 2022
Miesto: Múzeum slovenskej dediny, Martin

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravytradičných jedál z obilnín.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

August 28, Harvest Festival
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny