Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

44th Slovak Heritage Festival / Festival slovenského dedičstva 2022 New Jersey

44th Slovak Heritage Festival / Festival slovenského dedičstva 2022 New Jersey
Termín: 25.09.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: East Brunswick, New Jersey, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: slovakfest.org
slovakfest.org/program

Popis

44th Slovak Heritage Festival / Festival slovenského dedičstva 2022 New Jersey

25. septembra 2022 na výstavisku Middlesex County Fair Grounds
655 Cranbury Rd. | East Brunswick | NJ 08816

Program:
https://slovakfest.org/program/,
alebo si kliknite hore v sekcii Web: slovakfest.org/program

Festivalový program otvoríme, rovnako ako po iné roky, katolíckou svätou omšou. Začiatok svätej omše bude v priebehu dopoludnia. Popoludňajší program sa bude viesť tradične vo folklórnom duchu. Vystúpia folklórne súbory a skupiny z New Jersey. V rámci festivalového programu vystúpia domáci hudobní hostia, aj tí zo Slovenska.

Veríme, že náš spoločný Slovak Heritage Festival sa opäť vydarí a bude to pre nás všetkých neopakovateľný zážitok.

44th Slovak Heritage Festival / Festival slovenského dedičstva 2022 New Jersey

Názov podujatia: Festival slovenského dedičstva
Termín konania: nedeľa 25.9.2021
Cena: $ 300,- | Predajca potravín
$ 180,- | pre hlavný stôl
$ 150,- | pre vedľajší stôl do 15. augusta 2022.
$ 80,- | pre vlastný stôl alebo vlastný stan do 15. augusta 2022.
$ 50,- | pre vašu reklamu na našich sociálnych sieťach.
Po 15. auguste 2022 pridajte 25 USD za oneskorenú platbu.
Predajcovia budú mať k dispozícii stoly, stoličky, elektrinu.
Nie je k dispozícii tečúca voda.
Všetky poplatky sú nevratné, keďže slúžia na propagáciu podujatia.
Naša akcia zvyčajne trvá od 10:00 do 18:00.
Čas nastavenia: Predajcovia môžu začať s nastavovaním o 8:00. Rozpis je o 18:00.
Predajcovia sú zodpovední za opustenie oblasti v rovnakom stave, v akom ju našli.
VYHRAZUJEME SI PRÁVO CENZUROVAŤ AKÝKOĽVEK BÚDOK.
REGISTRÁCIA: PRI PLATBE JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ FORMULÁRE PREDAJCU!
---------------------------------------------------------------------------------

Name of the event: Slovak Heritage Festival
Date of the event: Sunday, September 25th, 2021
Cost: $300,- | Food Vendor
$180,- | for head table
$150,- | for the side table, before August 15th, 2022.
$80,- | for your own table or your own tent, before August 15th, 2022.
$50,- | for your advertising in our social media.
After August 15th, 2022 please add $25,- for late payment.
Vendors will be provided with tables, chairs, electricity.
No running water is available.
All fees are non-refundable as they are used to promote the event.
Our event usually run from 10:00AM to 6:00PM.
Set up Time: Vendors can begin set up at 8AM. Break down is 6:00PM.
Vendors are responsible for leaving area in the same condition as they found it.
WE RESERVE THE RIGHT TO CENSOR ANY BOOTH.
REGISTRATION: VENDOR FORMS MUST BE SUBMITTED WITH THE PAYMENT!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny