Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

14. remeselnícky jarmok 2022 Partizánska Ľupča

14. remeselnícky jarmok 2022 Partizánska Ľupča
Termín: 24.09.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Partizánska Ľupča (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.partizanskalupca.com
www.partizanskalupca.com/obec-2/udalosti-v-obci/aktuality/14-remeselnicky-jarmok-2492022-zavazna-prihlaska-816sk.html

Popis

14. remeselnícky jarmok 2022 Partizánska Ľupča

Termín konania: 24.9.2022
Termín podania: do 19.8.2022
Miesto: námestie, Partizánska Ľupča,

14. REMESELNÍCKY JARMOK - 24.9.2022 - Záväzná prihláška
Záväzná prihláška je určená len pre stánky s remeselníckymi výrobkami. Termín podania: do 19.8.2022

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny