Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň slovenskej kultúry na Spiši 2022 Nová Belá

Deň slovenskej kultúry na Spiši 2022 Nová Belá
Termín: 21.08.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Nová Belá, (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/Spolok-Slov%C3%A1kov-v-Po%C4%BEsku-101640907984635/
sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Bel%C3%A1

Popis

Deň slovenskej kultúry na Spiši 2022 Nová Belá

Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku pokračujú v nedeľu, 21. augusta o 14:00 hodine, pri Centre slovenskej kultúry v obci Nowa Biała.

Srdečne pozývame...

Spolok Slovákov v Poľsku je neziskovou organizáciou, ktorá združuje najmä pôvodné autochtónne obyvateľstvo severného Spiša a hornej Oravy, ako aj ďalších Slovákov a sympatizantov Slovenska i slovenskosti v Poľsku.

Nová Belá - Nowa Biała je dedina na Spiši. Pôvodne obec takmer výlučne osídlená slovenským etnikom bola roku 1945 anektovaná Poľskom. Dnes sa tu slovenský jazyk ako nepovinný predmet vyučuje ako v jedinej obci Horneho Spiša. Vyučuje ho p. ucitelka Falcikova. Nachádza sa v jeho južnej časti pri hranici so Slovenskom.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny