Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bošianska Vareška 2013

Bošianska Vareška 2013
Termín: 26.10.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Bošany (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.bosany-nasaobec.webnode.sk
www.facebook.com/pages/Bo%C5%A1any-Na%C5%A1a-obec/186946694649614?fref=ts

Popis

BOŠIANSKA VAREŠKA - propozície
Súťaž vo varení tradičných polievok (kapustnica, fazuľovica, držkovica)
Dátum: 26.10 . 2013 (sobota) 11: 00 hod. – 15:00 hod.
Miesto: Šport centrum, Nám. M.R. Štefánika,Bošany
Štartovné: 6,-€ / družstvo
Priebeh súťaže: od 10. 30 h – 11.00 h prezentácia súťažných družstiev
oboznámenie s pravidlami súťaže
11. 00 h – súťaž vo varení tradičných polievok
14. 30 h – ochutnávka
15. 00 h – vyhodnotenie súťaže
Účastníci súťaže:
Podmienky súťaže: Jedno súťažné družstvo tvoria 3 - 4 členovia. Hodnotí sa príprava, hygiena, chuť a estetika.
Prihlásené súťažné družstvá si prinesú:
1. kotlík na pevné palivo, vrátane paliva, respektíve plynový, alebo elektrický varič...
2. suroviny na polievku
3. potrebné riady - vedro na vodu, utierky

4. Organizátor zabezpečí:
• stoly, stoličky
• prípojku na vodu
• prípojku na el. energiu
• jedno rázové nádoby - taniere, lyžice
• zemiaky, cibuľa, cesnak, chlieb
Hodnotenie: zabezpečia zástupcovia organizátorov.
Ocenenie: medaile, plakety + vecné ceny.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny