Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Gbelské hody - jarmok 2022

Gbelské hody - jarmok 2022
Termín: 24.09.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Gbely (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.gbely.sk
www.gbely.sk/mestsky-urad/tlaciva/?search=&kateg=11

Popis

Gbelské hody - jarmok 2022

Termín: 24.9.2022

Pre vydanie povolenia na predaj na Gbelskom jarmoku je potrebné vyplniť nižšie uvedené tlačivá

https://www.gbely.sk/mestsky-urad/tlaciva/?search=&kateg=11

a doručiť osobne na Mestský úrad v Gbeloch alebo emailom na adresu: miestnedane@gbely.sk

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny