Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXIX. Ľubovniansky jarmok 2022 Stará Ľubovňa

XXIX. Ľubovniansky jarmok 2022 Stará Ľubovňa
Termín: 30.09.2022 - 01.10.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Stará Ľubovňa (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.staralubovna.sk

Popis

XXIX. Ľubovniansky jarmok 2022 Stará Ľubovňa

Dátum konania:
30.09.2022 - 01.10.2022

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny