Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy 2022 Žilina

Vianočné trhy 2022 Žilina
Termín: 23.11.2022 - 23.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Žilina (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zilina.sk

Popis

Vianočné trhy 2022 Žilina

Mesto Žilina usporiada v dňoch od 23.11.2022 do 23.12.2022 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku tradičné Vianočné trhy.

Záujemcovia o účasť na Vianočných trhoch sa môžu prihlásiť v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre remeselných a potravinových predajcov a v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre predajcov občerstvenia prostredníctvom prihláškovom formulára, ktorý je zverejnený na stránke mesta Žilina www.zilina.sk.

Prihlášky alebo žiadosti na inom ako určenom formulári nebudú akceptované, taktiež nebudú akceptované prihlášky po termíne podania.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny