Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

11th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival 2022 La Mesa

11th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival 2022 La Mesa
Termín: 20.05.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: La Mesa, California, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com

Popis

11th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival 2022 La Mesa

Termín: May 20, 2023 (Saturday)
Miesto: La Mesa-San Diego area

Drahí priatelia,
Priatelia slovenského folklóru a folklórna skupina Karička s podporou USZZ Vás srdečne pozývajú na 11. ročník Českého, Moravského a Slovenského folklórneho festivalu 20. mája 2023.

Náš 11. ročník folklórneho festivalu je venovaný slovenskému hrdinovi, legende Jurajovi Jánošíkovi, ktorý bohatým kradol a chudobným dával. Po smrti sa stal známym vďaka básňam, príbehom, obrazom a piesňam. Náš program bude zameraný na "zbojnickú" tému, "odzemok" tance, piesne a tance o Jurajovi Jánošíkovi. AK SA CHCETE ZÚČASTNIŤ NAŠEJ SÚŤAŽE „O NAJJÁNOŠIKA“, PRÍĎTE SA AKO JEDEN OBLIECŤ, ABY STE MALI ŠANCA VYHRAŤ CENU.
Tešíme sa na vás v oblečení ako Janošík 🙂

Vstupenky sú 15 USD v hotovosti alebo šekom; pri platbe cez Venmo $16 (zahŕňa transakčný poplatok); pri dverách 20 dolárov v hotovosti alebo šekom; pri platbe cez Venmo $21 (zahŕňa transakčný poplatok); deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Vstupenky si môžete zakúpiť cez Venmo @Anna-Hradsky.
Vstupenky sú dostupné aj cez Anku alebo Martina.
Môžete byť toho súčasťou!!! Hľadáme predajcov a dobrovoľníkov. Prosím pridajte sa! Pre tých, ktorí majú vlastný biznis a chceli by inzerovať na našej stránke a našej festivalovej brožúre a zároveň sa stať našimi ctenými sponzormi, kontaktujte Anku na čísle 619-992-9831 anka@priateliaslovenskehofolkloru.com alebo Martina martinanemecek @gmail.com.
"Všetci sme dobrovoľnícka základňa, neziskovka a všetky naše aktivity závisia od vašej podpory. Ak chcete pomôcť sponzorovať náš festival, môžete nás kontaktovať alebo prispieť priamo na odkaze nižšie. Ďakujeme veľmi pekne, bez vás festival nemôže byť úspešný : "
Ak chcete prispieť, prejdite na http://www.priateliaslovenskehofolkloru.com/donations.html
s pozdravom

Anka Hradsky
umelecká vedúca folklórnych súborov Karička, Podkovička a Podkovienka
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Friends,
Friends of Slovak Folklore, and folklore group Karicka, with support of USZZ are cordially inviting you to join us at the 11th annual Czech, Moravian, and Slovak Folklore Festival on May 20, 2023.

Our 11th folklore festival is dedicated to Slovak hero, legend Juraj Jánošík, who stole from the rich and gave to the poor. He became famous after his death thanks to poems, stories, paintings and songs. Our program will be focusing on "zbojnicka" theme, "odzemok" dances, songs and dances about Juraj Jánošík. IF YOU WANT TO ENTER OUR CONTEST "THE BEST JÁNOŠIK", PLEASE COME DRESS AS ONE FOR A CHANCE TO WIN A PRICE.
We are looking forward to seeing you dressed as Janošík 🙂

Tickets are $15 cash or check; if paying through Venmo $16 (includes transaction fee); at the door $20 cash or check; if paying through Venmo $21 (includes transaction fee); children 15, and under are free. You can purchase your tickets through Venmo @Anna-Hradsky.
Tickets are also available through Anka or Martina.
You can be part of it!!! We are looking for vendors, and volunteers. Please, join us! For those who have their own business, and would like to advertise at our web page, and our festival brochure, and at the same time become our honored sponsors, please contact Anka at 619-992-9831 anka@priateliaslovenskehofolkloru.com or Martina martinanemecek@gmail.com.
"We are all volunteers base, non profit, and all our activities depend on your support. If you like to help sponsor our festival, you may contact us or donate directly on link below. Thank you so much, festival cannot be successful without you: "
To donate go to http://www.priateliaslovenskehofolkloru.com/donations.html
Sincerely,

Anna Hradsky
artistic Director of folklore groups Karicka, Podkovicka and Podkovienka

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies