Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

11th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival 2022 La Mesa

11th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival 2022 La Mesa
Termín: 20.05.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: La Mesa, California, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com

Popis

11th Czech, Moravian and Slovak Folklore Festival 2022 La Mesa

Termín: May 20, 2023 (Saturday)
Miesto: La Mesa-San Diego area

Drahí priatelia a milovníci folklóru,

Rok sa nám blíži ku koncu. Bol naplnený nesmiernou húževnatosťou a krásnymi vystupeniami členov našich súborov Karičky, Podkovičky a Podkovienky; farebnosťou krojov, smiechom detí, Vaším potleskom a ozvenou tradícií našich predkov.
Chcela by som sa Vám poďakovať za Vašu priazeň a za Vašu podporu. Prajem Vám krásne Vianočné sviatky, plné Božej lásky, a nech Vás zdravie sprevádza každý deň a po celý nový rok.

S pozdravom

Anka Hradsky
umelecká vedúca folklórnych súborov Karička, Podkovička a Podkovienka
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear friends,

The year is coming to an end. It was filled with immense hard work and beautiful performances by members of our ensembles Karička, Podkovička and Podkovienka; the colors of our costumes, the laughter of children, your applause and the echo of the tradition of our ancestors.
I would like to thank you for all your support. I wish you beautiful Christmas holidays, full of God’s love, and may health accompany you every day and throughout the new year.

Sincerely,

Anna Hradsky
artistic Director of folklore groups Karička, Podkovička and Podkovienka

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny