Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

32. ročník festivalu slovenského dedičstva / 32nd Annual Slovak Heritage Festival 2022 Pittsburgh

32. ročník festivalu slovenského dedičstva / 32nd Annual Slovak Heritage Festival 2022 Pittsburgh
Termín: 06.11.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Pittsburgh, Pennsylvania, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: cgsi.org/events/upitts-32nd-annual-slovak-heritage-festival-2022-festival

Popis

32. ročník festivalu slovenského dedičstva / UPitt's 32nd Annual Slovak Heritage Festival 2022 Pittsburgh

Deň: 6. novembra 2022 o 12:00 (EST)

Program slovakistiky na 32. ročníku festivalu slovenského dedičstva 2022 University of Pittsburgh
Nedeľa 6. novembra 2022 od 12:00 do 16:00 (EST)

Kde: Pittsburgh, Pennsylvania (Katedra jazykov University of Pittsburgh)

Banner festivalu UPitt SlovakHeritage
Je to jedno z najväčších každoročných slovenských podujatí v Amerike so živými vystúpeniami piesní a tancov, prednáškami, výstavami, slovenskými jedlami, pečivom a darčekovými predmetmi.

Teraz opäť osobne!

Príďte na 32. ročník Festivalu slovenského dedičstva a užite si popoludnie plné jedla, hudby, tanca a pod!

Etnické jedlá (Klobasa, Halušky, Holupki, Pirohy, Pečivo a sušienky)
Kultúrne výstavy a prednášky
Slovenskí a východoeurópski dovozní predajcovia (remeselné výrobky, darčeky, potraviny a iné)
Hudobné a ľudové tanečné predstavenia
Ako vždy, je to zadarmo pre všetkých. Parkovanie na ulici je v nedeľu bezplatné, väčšina parkuje v časti Soldiers and Sailors cez ulicu za paušálny poplatok.
-----------------------------------------------------------------------------------------
UPitt's 32nd Annual Slovak Heritage Festival 2022

November 6, 2022 at 12:00pm (EST)

Slovak Studies Program at the University of Pittsburgh's 32nd Annual Slovak Heritage Festival 2022 (festival)
Sunday, November 6, 2022 at 12:00pm – 4:00pm (EST)

Where: Pittsburgh, Pennsylvania (Cathedral of Learning @University of Pittsburgh)

UPitt SlovakHeritage Festival banner
It’s one of America’s biggest annual Slovak events with live performances of song and dance, lectures, displays, Slovak food, pastries, and gift items.

Now in person again!

Come out to the 32nd Annual Slovak Heritage Festival for an afternoon of food, music, dancing, and more!

Ethnic food (Klobasa, Halušky, Holupki, Pirohy, Pastries, and Cookies)
Cultural Displays & Lectures
Slovak and East European Import Vendors (Crafts, Gifts, Food & More)
Musical and Folk Dance Performances
As always, it’s free for all. Street Parking is free on Sundays, most park in Soldiers and Sailors across the street for a flat rate fee.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny