Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy Rimavská Sobota 2013

 Vianočné trhy Rimavská Sobota 2013
Termín: 19.12.2013 - 20.12.2013
Téma: JARMOKY , TRHY a HODY
Miesto konania: Rimavská Sobota (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rimavskasobota.sk

Popis

Vážení občania a podnikatelia !

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 17. až 19. decembra 2012

V i a n o č n é t r h y,

na ktoré Vás srdečne pozývame. Vianočné trhy sa uskutočnia na Hlavnom námestí ( aj občerstvenie). V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tel. č. 047/5604685, 5604665, príp. 5604613.

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !

Copyright © 2011 – 2019 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny