Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikulášsky jarmok 2022 Stupava

Mikulášsky jarmok 2022 Stupava
Termín: 03.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Stupava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mkic.sk

Popis

Mikulášsky jarmok 2022 Stupava

Termín: 3.12.2022

Miesto: Sedliacky dvor a okolie kultúrneho domu v Stupave

Viac informácií je hore na plagáte.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny