Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

IWCB Charitatívny Vianočný bazár - 29. ročník / 29th annual IWCB Charitable Christmas Bazaar 2022 Bratislava

IWCB Charitatívny Vianočný bazár - 29. ročník  / 29th annual IWCB Charitable Christmas Bazaar 2022 Bratislava
Termín: 01.12.2022 - 06.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Bratislava (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.iwc.sk/charity-bazaar

Popis

IWCB Charitatívny Vianočný bazár - 29. ročník / 29th annual IWCB Charitable Christmas Bazaar 2022 Bratislava

Termín: 1.-6.12.2022
Miesto: Hlavné námestie, Bratislava

Všetkých vás pozývame do nášho medzinárodného kiosku č. B17 na Vianočných trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave, kde si môžete nakúpiť vianočné darčeky darované veľvyslanectvami. Ponúkneme aj varené víno a domáce koláče. Všetky peniaze z predaja budú venované na znevýhodnenie ľudí v našich partnerských inštitúciách prostredníctvom našej charitatívnej akcie. https://www.iwc.sk/náš vplyv

Medzinárodný ženský klub Bratislava podporuje priateľstvo, medzikultúrnu výmenu, charitatívne akcie a aktívny život medzi zahraničnými a domácimi ženami so sídlom v Bratislave.

IWCB posledných 30 rokov podporuje slovenské charitatívne organizácie prostredníctvom fundraisingových aktivít. Cieľom klubu je finančne pomáhať vybraným charitatívnym skupinám a povzbudzovať našich členov, aby sa zapojili do charitatívnych akcií. Len za posledných 10 rokov sme podporili viac ako 316 organizácií a vyzbierali viac ako 1,4 milióna eur.

Charitatívny vianočný bazár
Dúfame, že náš charitatívny vianočný bazár budeme môcť obnoviť aj v budúcnosti. Medzitým sa pozrime na úspech posledného bazáru v roku 2019.

REKORDNÁ UDALOSŤ ROKU 2019
Charitatívny vianočný bazár IWCB, naša hlavná zbierka, sa stal najväčším a najviditeľnejším podujatím krajanskej a diplomatickej komunity na Slovensku. Udalosť roku 2019 bola v mnohých smeroch prelomová. Vyšší počet návštevníkov ako kedykoľvek predtým, úžasný celkový počet, 39 krajín a zahraničných regiónov, 1 pridružený klub, 8 medzinárodných škôl, 5 charitatívnych organizácií, ktoré podporujú túto akciu a predstavenie novej iniciatívy na separovanie odpadu.

ZA POSLEDNÝCH 28 ROKOV SME VYZBIERALI VIAC AKO 1,3 MILIÓNU EUR, ČÍM SME POMOHLI STOVKÁM CHARITATÍVNYCH ORGANIZÁCIÍ NA CELOM SLOVENSKU!

PROSTRIEDKY VYZBIERANÉ NA MINULOROČNOM BAZÁRE UMOŽNILI IWCB POMÔCŤ 22 SLOVENSKÝM CHARITATÍVNYM ORGANIZÁCIÁM POČAS ROKA 2019

28. ROČNÍK CHARITATÍVNEHO VIANOČNÉHO BAZÁRU VYZBIERAL ÚŽASNÝCH 106 394,00 EUR

Kedy: 1. - 6. 12. 2022
Kde: Hviezdoslavovo Námastie (Hlavné námestie), Bratislava

IWCB - Medzinárodný ženský klub Bratislava podporuje priateľstvo, medzikultúrnu výmenu, charitatívne akcie a aktívny život medzi zahraničnými a domácimi ženami so sídlom v Bratislave.

Oficiálne otvorenie nášho stánku (B17) sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra o 10:00. Stánok sa nachádza v blízkosti japonského veľvyslanectva.

POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
Nasledujúce veľvyslanectvá láskavo súhlasili s darovaním svojho tovaru a účasťou na našej fundraisingovej aktivite, ktorú chápeme ako náhradu za náš Ročný charitatívny bazár, ktorý sme sa tento rok rozhodli neprevádzkovať.

Spojené kráľovstvo - dar domáceho chutney z fig od pani Baker, manželky britského veľvyslanca pána Nigela Bakera; domáce flapjacky

Indonézia - darovanie množstva darčekov, tovaru a originálnych darčekov, ktoré sme minulý rok dostali (bohužiaľ trh bol vtedy zrušený)

Chorvátsko - darovanie sladkostí a autentických cukríkov

Taliansko - talianske výrobky

Srbsko - domáce koláče

Taiwan - autentický tovar a 2 letenky

Gruzínsko - Gruzínske víno

Japonsko - originálne torty a sladkosti vyrobené na objednávku čerstvo

Turecko – káva a turecký med

Čína - autentické darčeky a produkty

Španielsko - 8l olivového oleja.

Vietnam

Cyprus

Južná Kórea

Kazachstan
------------------------------------------------------------------------------------
When: 1 - 6 December 2022
Where: Hviezdoslavovo Namastie (Main Square), Bratislava

IWCB - The International Women’s Club of Bratislava promotes friendship, intercultural exchange, charitable action and active living amongst foreign and local women based in Bratislava.

The official opening of our booth (B17) will take place on Thursday 1st December at 10:00. The booth is situated close to the Japanese Embassy.

UNDER THE PATRONAGE OF THE MINISTRY OF FOREIGN & EUROPEAN AFFAIRS
The following embassies have kindly agreed to donate their goods and participate on our fundraising activity which we understand as kind of replacement for our Annual Charity Bazaar which we decided not to run this year.

United Kingdom - donation of homemade Figs chutney by Mrs Baker, spouse of British ambassador Mr Nigel Baker; homemade flapjacks

Indonesia - donation of many gifts, goods and original presents which we have received last year (unfortunately market was cancelled then)

Croatia - donation of sweets and authentic candies

Italy - Italian products

Serbia - home made cakes

Taiwan - authentic goods and 2 flight tickets

Georgia - Georgia wine

Japan - original cakes and sweets made on order freshly

Turkey - coffee and Turkish delight

China - authentic presents and products

Spain - 8l Olive Oil.

Vietnam

Cyprus

South Korea

Kazakhstan

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny