Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Závodské Vianočné trhy 2022

Závodské Vianočné trhy 2022
Termín: 10.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Závod (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.obeczavod.sk

Popis

Závodské Vianočné trhy 2022

Termín: 10.12.2022

Pozývame aj všetkých domácich výrobcov a predajcov tovaru, k účasti na Závodských Vianočných trhoch 2022.

V prípade záujmu sa predajcovia môžu prihlásiť na Obecnom úrade počas stránkových hodín, prípadne na telefónnych číslach:
034 7799 254 a 7799 312 alebo mailom na voda@obeczavod.sk.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny