Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Katarínska zábava 2022 Banská Bystrica

Katarínska zábava 2022 Banská Bystrica
Termín: 25.11.2022
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Banská Bysrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/osvetaBB/

Popis

Katarínska zábava 2022 Banská Bystrica

Termín:Piatok 25.11.2022, 19:30 hod.
Miesto: Robotnícky dom, Robotnícka 791, 974 01 Banská Bystrica

T 𝐀 N 𝐄 Č 𝐍 Ý 𝗗 O 𝐌
Hrá: tradičná kapela v 7-člennom obsadení pod vedením Rada ŽOLKA
Radko Žolko (husle)
Lucia GALOVÁ (husle)
Ján GALLO (saxofón)
Marián GALLO (akordeón)
Vladimír SLÁVIK (cimbal)
Ján KULFAS (viola)
Peter PAVLÍK (kontrabas)

Peťo Gecelovský a Miška Baštáková
nás naučia ČARDÁŠ z Vlachova

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny