Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

29. Vianočné trhy 2022 Michalovce

29. Vianočné trhy 2022 Michalovce
Termín: 09.12.2022 - 10.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Michalovce (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.michalovce.sk

Popis

29. Vianočné trhy 2022 Michalovce

Termíny konaní: 9.12. – 10.12.2022

Kontaktná osoba

Predajné stánky, občerstvenie, tel.: +421 56 68 64 129, jarmoky@msumi.sk, Mgr. Michal Paľovčík

Ulička remesiel, tel.: +421 56 642 35 02, milada.tomkova@msksmi.sk, PhDr. Milada Tomková

Atrakcie na jarmokoch, tel. +421 56 68 64 276, peter.kolbenhayer@msumi.sk, Ing. Peter Kolbenhayer

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny