Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mikuláš v Rimavskom Brezove 2013

Mikuláš v Rimavskom Brezove 2013
Termín: 05.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Rimavské Brezovo (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.gemer.org

Popis

Mikuláš v Rimavskom Brezove 2013

V obci pôsobí veľmi aktívne Dobrovoľný hasičský zbor o čom svedčia jeho aktivity:
* Hasičský ples : 2.2.2013
* Panter Cup 2013: 27.4.2013
* 3.ročník nočná hasičská súťaž o Pohár starostky obce : 15.6.2013
* 5.ročník dennej hasičskej súťaže o Brezovský a putovný pohár predsedu OHZ Rimavského Brezova : 17.8.2013

V obci je najcennejšou kultúrno-historickou pamiatkou pôvodne ranogotický evanjelický kostol.

Kostol v Rimavskom Brezove
postavili koncom 13. storočia a opravili v rokoch 1646, 1741 a 1827. Pôvodný kostolík bol taký malý, že sa do neho vošli len farár a zemania, ostatní veriaci stáli vonku. V roku 1893 ho rozšírili.

Na stenách a klenbe pôvodného presbytéria sú vzácne gotické nástenné maľby zo 14. storočia, ktoré odkryli a reštaurovali v roku 1893. Zo 14. storočia pochádza aj gotická kamenná krstiteľnica, barokový oltár a kazateľnica sú z druhej polovice 18. storočia. V interiéri sa fragmentárne zachovali vzácne gotické nástenné maľby z dielne Majstra ochtinského presbytéria. Môžeme ich nájsť na vnútornom plášti presbytéria, na stene víťazného oblúka a na severnej strane lode.

Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou Gotickej cesty. Zdroj:Vydavateľstvo Dajama.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny