Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Christmas Bazaar / Vianočný bazár Toronto 2013

Christmas Bazaar / Vianočný bazár  Toronto 2013
Termín: 30.11.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Toronto, Qébec, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

Christmas Bazaar / Vianočný bazár

Saturday 30 November 2013, 10:00

Milí krajania, krajanky, vás všetkých pozývame, na náš už tradičný tohoročný
Bazár - 2013 Slovenskej Evanjelickej cirkvi a. v.
dňa 30.novembra 2013 v sobotu ráno od 10.00 hodiny.

Ako minulé roky, vám opäť ponúkame výrobky mäsiarskej kuchyne: klobásy, pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu, údenú a paprikovú. A tiež rezance, rôzne cukrárske výrobky, koláče a zákusky, vianočné oblátky a iné.

Počas BAZÁRU 2013 budete môcť ochutnať jedlá zakáľačkovej kuchyne a presvedčiť sa tak o špičkovej kvalite našich výrobkov. Pripravili sme pre vás, i vaše pobavenie aj hodnotnú tombolu.

Bazárová hala je v prízemí kostola sv. Pavla, Evanjelickej a. v. Slovenskej cirkvi v Toronte na 1424 DAVENPORT Rd. - 100 metrov na západ od križovatky Davenport Rd. a Dufferin Str.

Upozorňujeme a prosíme vás, väčší nákup si objednajte už teraz na Tel.: 416 658 9793.

**************************************************


Dear countrymen and countrywomen, we invite all of you to our traditional this year's
2013 Bazaar of Slovak Evangelical Church a.v.
on Saturday morning, November 30, 2013 from 10.00 am.

As in previous years, we will once again offer quality butcher products for your kitchen: sausages, hot and mild, barley sausages, bacon -smoked and with paprika. And also, noodles, various desserts, pies and cakes, Christmas waffles, and other specialties.

During the 2013 Bazaar you can taste dishes from our harvest kitchen and convince yourself about the superior quality of our products. We have prepared for you and your amusement a valuable raffle.

The bazaar is on the ground floor of the church hall at St. Paul Evangelical a.v. Slovak Church in Toronto at 1424 DAVENPORT Rd. - 100 yards west of the intersection of Davenport Rd. and Dufferin Str.

Please be advised and we ask you to order a larger purchase now, at tel.: 416 658 9793

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny