Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

St. Nicholas Party / Oslava svätého Mikuláša Ottawa 2013

St. Nicholas Party / Oslava svätého Mikuláša  Ottawa 2013
Termín: 01.12.2013
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Ottawa, Ontário, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kanadskyslovak.ca

Popis

St. Nicholas Party/Oslava svätého Mikuláša

Sunday 01 December 2013, 14:30 - 17:00

Sunday, December 1, 2013/Nedeľa, 1.decembra 2013, 2:30 pm / o 14:30 hodine

St. Richards Anglican Church, 8 Withrow Avenue, Ottawa

Admission/Vstupné: Voluntary contribution/Dobrovoľný príspevok

Contact/Informácie: Adriana Galan ( adagalan13@gmail.com )

All children can participate in the program by rehearsing poems and songs, either in the Slovak School under the supervision of teacher J. Plesnikova or at home, and are invited to greet St. Nicholas. For parents who will rehearse with their children at home, please send the name of your child and song/poem title by e-mail to adagalan13@gmail.com

Students in Grade 9 and above can earn additional community service hours by helping with the hall preparations. Please register by e-mail ( adagalan13@gmail.com )

St. Nicholas will have a basket filled with gift bags and a website is available to register your children:

https://creator.zoho.com/mikulas/mikulas/
User name: host
Password: mikulas

Everyone is asked to bring your favourite food for the potluck supper.

Thank you and see you soon

~~~~~~~~~~

Všetky deti, ktoré majú záujem účinkovať v programe, buď v slovenskej škole pod vedením pani učiteľky J. Plesnikovej, alebo individuálne si môžu nacvičiť básne, piesne, sú vítané pozdraviť sv. Mikuláša. Pre rodičov, ktorí pripravia a nacvičia individuálne vlastné ratolesti, prosíme pošlite nám mená detí s názvom básne, piesne, aby sme mohli zosumarizovať program na emailovu adresu: adagalan13@gmail.com

Pre všetkych Grade 9 študentov: možnosť získania ďaľších community service hours ak prídete pomôcť s prípravou sály, etc., prihlásiť sa môžte u: adagalan13@gmail.com

Sv. Mikuláš má zaplniť kôš balíčkami, opäť je vytvorená webstránka kde prihláste svoje deti:

https://creator.zoho.com/mikulas/mikulas/
User name: host
Pasword: mikulas

Občerstvenie: ako predchádzajúce Mikulášske oslavy, každý prispeje podľa svojich kuchárskych, pekárskych schopností!

Ďakujeme a do skorého videnia.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny