Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Pokoj ľudom dobrej vôle Klenovec 2013

Pokoj ľudom dobrej vôle  Klenovec 2013
Termín: 08.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Klenovec (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.klenovec.sk

Popis

Pokoj ľudom dobrej vôle Klenovec (Kultúrny dom)

Vianočný program spojený s výstavami prác žiakov MŠ Karola Pajera, ZŠ V. Mináča, Špeciálnej základnej školy, remeselníkov, ponuka vianočného pečiva, vianočného punču.

Účinkovanie cirkevných spevokolov ECAV a BJB, FS Vepor, DFS Zornička a Mladosť z Klenovca a hosť.

Jaroslav Zvara - 047/548 4947, 0904 875 368

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny