Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Smižianska zabíjačka a Starostovská veselica 2023 Smižany

Smižianska zabíjačka a Starostovská veselica 2023 Smižany
Termín: 18.02.2023
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY | VARENIE a PEČENIE DOBRôT | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Smižany (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: okcsmizany.sk

Popis

Smižianska zabíjačka a Starostovská veselica 2023 Smižany

Termín: 18.2.2023
Miesto: Smižianska zabíjačka - Pred kultúrnym domom Smižany

Starostovská veselica bude 18.2.2023 od 19:00 hod v Kultúrnom dome Smižany.

Tradičná zabíjačka s ukážkami výroby tradičných zabíjačkových špecialít, chutným jedlom, nápojmi a kultúrnym programom, v ktorom vystúpia FSk Smižančanka, deti z miestnych MŠ, ZŠ a ZUŠ, ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc a skupina Taký svet.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny