Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Selčiansky ples 2023 Selce

Selčiansky ples 2023 Selce
Termín: 27.01.2023
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Selce (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.selce.sk

Popis

Selčiansky ples 2023 Selce

Pozvánka
Ešte je zopár voľných vstupeniek ...

Termín: 27.1.2023
Miesto: KD Selce

Viac informácií je hore na plagáte

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny