Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Gajdovačka 2023 Oravská Polhora - 23. ročník medzinárodného gajdošského festivalu

Gajdovačka 2023 Oravská Polhora - 23. ročník medzinárodného gajdošského festivalu
Termín: 15.09.2023 - 17.09.2023
Téma: KULTÚRA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Oravská Polhora (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: okstredisko.sk

Popis

Gajdovačka 2023 Oravská Polhora - 23. ročník medzinárodného gajdošského festivalu

Medzinárodný festival gajdošov.

Dátum: 15. september 2023 - 17. september 2023
Miesto konania: Oravská Polhora
Email: folklor@okstredisko.sk

Hlavný organizátor festivalu je obec Oravská Polhora.

Tlačová správa
Gajdovačka 2023
15-17.9.2023
Ej dudy moje dudy, gajdy moja gajdy, kieby šče mi grali tancovol byg navždy !
Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka prezentuje, ochraňuje a rozširuje unikátnu
slovenskú gajdošskú kultúru, zapísanú na Reprezentatívny zoznam nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva /UNESCO/. Význam a dôležitosť festivalu Gajdovačka
vyzdvihuje aj jeho tohtoročné zaradenie do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru
na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.
Leitmotívom tohtoročného festivalu Gajdovačka je tanec pri gajdách. Podujatie sa bude
konať 15.-17.9.2023 v obci Oravská Polhora. Sprievodné koncerty sa uskutočnia v meste
Námestovo, obci Sihelné či v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Na festivale sa
každoročne prezentuje viac ako 100 účastníkov z viacerých európskych krajín. Na 23.
ročníku privítame zástupcov gajdošskej kultúry zo Španielska, Francúzka, Belgicka,
Škótska, Nemecka, Chorvátska, Maďarska, Čiech a Poľska.
Aktivitami festivalu budú scénické programy zamerané na spev a tance pri gajdách,
medzinárodné herné a spevácke súťaže, komorné koncerty, prezentácie hudobných
nástrojov, prednášky, workshopy hry a spevu, výstavy a gajdošské sv. omše.
Piatkový program bude venovaný hlavne pocte nositeľom tradícií v oblasti pod Babou
horou. Prehliadka náučného chodníka „Po chodníku starých gajdošov“, súťaž v speve
„Tak spievala moja babka“, Výstava a hudobný program k 70. výročiu založenia folklórnej
skupiny Polhoranka či tanečná inscenácia „Chýr letel krajom“ v podaní TS Partia
venovaná, v rámci festivalu, spomienke na speváčku Annu Rusnákovú z Oravskej
Polhory.
V sobotu čaká návštevníkov široká ponuka hudobných tvorivých dielní, prednáška spojená
s prezentáciou rôznych typov gájd z celej Európy, seminár o histórií hudby na Slovensku.
Súťaž v štýlovosti a schopnosti hry na gajdy „o Zboroňovú nôtu“, komorné koncerty
a hlavne o 20:00 Galaprogram v kultúrnom dome v Oravskej Polhore.
Nedeľa sa bude tradične niesť v spomienkovom duchu na zosnulých gajdošov so
slávnostnou svätou omšou za nositeľov tradícií v rímskokatolíckom kostole v Oravskej
Polhore.
Pozývame všetkých zažiť jedinečnú atmosféru Gajdovačky a množstvo ďalších
sprievodných podujatí.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Medzinárodný gajdošský festival organizuje obec Oravská Polhora v spolupráci
s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne a Cechom slovenských gajdošov.
Festival Gajdovačka je najväčšie gajdošské podujatie na Slovensku s 23. ročnou tradíciou.
Všetky novinky 23. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka nájdete
na
https://www.oravskapolhora.sk/gajdovacka/ a na sociálnych sieťach obce Oravská
Polhora
V Oravskej Polhore 31.7.2023
Tím festivalu Gajdovačka
gajdovacka.oravskapolhora@gmail.co


Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies