Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom - Kokava nad Rimavicou 2013

Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom - Kokava nad Rimavicou 2013
Termín: 06.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

Stretnutie detí s Mikulášom, anjelom a čertom - Kokava nad Rim. (Kultúrny dom)

Podujatie, na ktorom sa stretnú deti s Mikulášom, anjelom a čertom, dostanú sladkosti a premietne sa im film.


Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny