Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Adventný koncert Kokava nad Rimavicou 2013

Adventný koncert  Kokava nad Rimavicou 2013
Termín: 08.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kokava.sk

Popis

Adventný koncert - Kokava nad Rimavicou (Evanjelický kostol)

Koncert spevokolov evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi z Kokavy nad Rimavicou a pozvaných hostí.Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny