Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Festival New Prague Dožínky 2023 Minneapolis - 39. ročník

Festival New Prague Dožínky 2023 Minneapolis - 39. ročník
Termín: 15.09.2023 - 16.09.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Minneapolis, Minnesota , USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: newprague.com/news-and-events/dozinky-for-visitors/

Popis

Festival New Prague Dožínky 2023 Minneapolis - 39. ročník

Termín: 15.-16.9.2023

Je vzrušujúce, že v roku 2023 oslavujeme 39 rokov Dožínky®.

Aká úžasná udalosť a tradícia sa nám tu v Novej Prahe rozrástla. Asi 200 miestnych podnikov, ktoré tvoria Novú pražskú obchodnú komoru, sú vašimi hostiteľmi na tento víkend. Určite im dajte svoj biznis a poďakujte im za to, že sú takým veľkým podporovateľom komunity.

Festivalový víkend Dožínky® sa začína v piatok 15. septembra Dožínky Zero K na Komornej pivnici, po ktorej bude nasledovať Klasická plavba autom na Hlavnej ulici. Po plavbe sa určite zastavte v Obchodnej komore na Hlavnej ulici. na pouličný tanec.

Slávnosti sa začínajú v sobotu 16. septembra slávnostným otvorením v českej pamiatkovej obci o 10. hodine. Obchodná komora opäť pozve predajcov, účinkujúcich a domácich českých kráľovských rodín. Zábavnou aktivitou pre deti od 13:00 do 16:00 bude aj Kids Czech Tour.

Všetci predajcovia tovaru a potravín otvárajú na Hlavnej ulici o 10:00 a nezabudnite si pred kanceláriou obchodnej komory vyzdvihnúť limitovanú edíciu nosenia Dožínky® Festival. Počas víkendu Dožínky® je viac skvelých podujatí ako Softbalový turnaj Ricka Tietza Memoriál a Turnaj absolventiek vo volejbale žien v Memorial Parku. Je to skvelý spôsob, ako sa stretnúť so spolužiakmi a priateľmi.

*** SÚŤAŽ V JEDENÍ KOLACKY ***
*** DOŽÍNKY ZERO K ***
==============
Program
==============
Dožínky Zero K
Friday, September 15th
Chamber Beer Garden

Dožínky Classic Car Cruise
Friday, September 15th
Main Street

Dožínky Street Dance
Friday, September 15th
Main Street

Dožínky Opening Ceremony
Saturday, September 16th – 10am
Czech Heritage Village

Dožínky Festival
Saturday, September 16th – 10am
Main Street

Parade of Farm Pride
Saturday, September 16th – 12pm
Main Street
************************************************************************************************************
2023 New Prague Dožínky Festival

It’s exciting that we celebrate 39 years of Dožínky® in 2023.

What an amazing event and tradition we have grown here in New Prague. About 200 local businesses that make up the New Prague Chamber of Commerce are your hosts for this weekend. Please be sure to give them your business and thank them for being such a great community supporter.

Dožínky® Festival weekend starts on Friday, September 15th with the Dožínky Zero K at the Chamber beer garden, followed by the Classic Car Cruise on Main St. After the cruise, be sure to stop by the Chamber of Commerce Beer Garden on Main St. for a street dance.

The festivities commence on Saturday, September 16th, with the opening ceremony at the Czech Heritage Village at 10 am. The Chamber of Commerce will once again invite vendors, performers and local Czech royalty. The Kids Czech Tour will also be a fun activity for the kids to enjoy from 1 pm – 4 pm.

All merchandise and food vendors open on Main Street at 10:00am and don’t forget to pick up some limited-edition Dožínky® Festival wearables outside the Chamber of Commerce office. There are more of great events during Dožínky® weekend like the Rick Tietz Memorial Softball Tournament and Alumni Women’s Volleyball Tournament in Memorial Park. It’s a great way to catch up with classmates and friends.

KOLACKY EATING CONTEST
DOŽÍNKY ZERO K

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies