Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slavic Experience / Slovanské skúsenosti 2023 Minneapolis

Slavic Experience / Slovanské skúsenosti 2023 Minneapolis
Termín: 05.08.2023 - 06.08.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Minneapolis, Minnesota, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: slavicexperience.com

Popis

Slavic Experience / Slovanské skúsenosti 2023 Minneapolis

Termín: August 5th and 6th, 2023
Miesto: West End Festival Site, 5376 Gamble Drive, Saint Louis Park - NEW LOCATION!!!

Medzi obyvateľov slovanského dedičstva patria tí, ktorých rodiny kedysi emigrovali z krajín ako Poľsko, Ukrajina, Česko, Rusko, Slovensko, Bielorusko, Slovinsko, Macedónsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Čierna Hora a Srbsko, ako aj ďalšie východoeurópske národy.

Účelom a poslaním SLOVANSKÝCH SKÚSENOSTÍ je vytvoriť vítaný priestor pre ľudí slovanského dedičstva na pripomenutie, oslavu a zdieľanie bohatstva a rozmanitosti slovanských tradícií a zvykov s väčšou komunitou miest Twin.

Naším cieľom je dosiahnuť to mnohými vzdelávacími a kultúrnymi spôsobmi a poskytnúť zábavný, bezplatný a pre rodiny s deťmi príjemný zážitok.

Predajcovia / vystavovatelia / účinkujúci / sponzori, e-mail info@SlavicExperience.com TERAZ sa dostanete na náš zoznam Partnerov udalostí. Časový rozvrh a podrobné informácie o udalosti už čoskoro na facebooku!
****************************************************************************
Slavic Experience 2022
Northeast Minneapolis

People of Slavic heritage include those whose families once emigrated from countries like Poland, Ukraine,Czechia, Russia, Slovakia, Belarus, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, and Serbia, as well as other Eastern European nations.

The purpose and mission of SLAVIC EXPERIENCE is to create a welcoming space for people of Slavic heritage to commemorate, celebrate, and share the richness and diversity of Slavic traditions and customs with the greater Twin Cities community.

It is our goal to accomplish this in a number of educationally and culturally significant ways, and to provide a fun, free, and family-friendly experience.

Vendors/Exhibitors/Performers/Sponsors, email info@SlavicExperience.com NOW to get on our Event Partners list. Schedules and detailed event info coming soon!

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies