Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

21. Rusyňska zabava v Košŷc’ach 2023 - 21. ročník

21. Rusyňska zabava v Košŷc’ach 2023 - 21. ročník
Termín: 29.04.2023 - 30.04.2023
Téma: ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Košice (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/events/589449249709539/
rezervovane.sk/rusinike

Popis

21. Rusyňska zabava v Košŷc’ach 2023 - 21. ročník

Termín: v sobotu 29. 04. 2023
Miesto: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, 040 11 Košice

Po dlhšej prestávke sa naše občianske združenie, molodŷ.Rusynŷ, vracia k našej tradičnej Rusínskej zábave v Košiciach. Tento rok Vás pozývame na jej 21. ročník, ktorý sa bude konať v sobotu 29. 04. 2023 v priestoroch Hotela Košice.

Cena lístka je 45,- EUR. V cene lístka je zahrnutý prípitok, polievka, hlavné jedlo a káva. Na mieste bude možné kúpiť si alko/nealko nápoje, kapustnicu. Taktiež je možnosť priniesť si vlastné občerstvenie v podobe alko/nealko nápojov, prípadne pochutín (chlebíčky a pod.)

Na 21. Rusínskej zábave v Košiciach Vám do tanca bude hrať Ľudová Hudba Fogaš a v programe Vám zaspieva rusínska speváčka Ivana Brillová, ktorú môžte poznať z TV šou Zem Spieva. Zabaviť sa a zároveň nacvičiť si zopár krokov budete môcť aj na škole ľudového tanca pod vedením Rastislava Holotu – lektora tanečných kurzov Košulenka.

Chýbať nebude ani bohatá tombola.

Lístky sú v predaji od 1.3.2022 18:00 hod. na:
https://rezervovane.sk/rusinike

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie alebo kroj.

Tešíme sa na Vašu účasť :)

Po dovšim časi sja v občanskŷm združiňu molodŷ.Rusynŷ vertame ku našij tradičnij aktiviti - Rusyňskoj zabavi v Košŷc’ach. Tot rik vas pozŷvame na jej 21. ročnyk, kotrŷj sja odbude v subotu, 29. apriľa 2023 o 18:00 hodyňi v prostorach Hotela Košŷci (Moldavska cesta 51, za Študentkskŷm domovom Jedlikova oproty OC Optima).
Cina lystka je 45,- EUR (zahornutŷj je prypytok, poľivka, holovne jidlo a kava). Listkŷ buduť v prodaju od 1. marca 2023 čerez portal: https://rezervovane.sk/rusinike
Na miscu bude možne kupyty alko, nealko i kapustnycu a je možne sobi prinesty vlastne občerstviňa i alkoholičnŷ napoji.
Na 21. Rusyňskoj zabavi v Košŷc’ach vam do tanca bude hraty Narodna muzyka Fogaš a v programi vam zaspivať rusyňska spivačka Ivana Brillova, kotru možete znaty z TV šou Zemľa spivať a zabavity i dašto navčity sja možete i na škoľi ľudovoho tanca.
Chŷbyty nebude any bohata tombola.
Tišŷme sja na vas.
--------
По довшім часі ся в обчанскым здружіню молоды.Русины вертаме ку нашій традічній актівіті - Русиньской забаві в Кошыцях. Тот рік вас позываме на єй 21. рочник, котрый ся одбуде в суботу, 29. апріля 2023 о 18:00 годинї в просторах Готела Кошыці (Молдавска цеста 51, за Штуденткскым домовом Єдлікова опроти ОЦ Оптіма).
Ціна листка є 45,- ЕУР (загорнутый є припиток, полївка, головне їдло а кава). Лісткы будуть в продаю од 1. марца 2023 через портал: https://rezervovane.sk/rusinike
На місцу буде можне купити алко, неалко і капустницу а є можне собі прінести властне обчерствіня і алкоголічны напої.
На 21. Русиньской забаві в Кошыцях вам до танца буде грати Народна музика Фоґаш а в проґрамі вам заспівать русиньска співачка Iвана Бріллова, котру можете знати з ТВ шоу Земля співать а забавіти і дашто навчіти ся можете і на школї людового танца.
Хыбити небуде ани богата томбола.
Тішыме ся на вас.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies