Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Remeselnícke Vianoce Námestovo 2013 - 6. ročník

Remeselnícke Vianoce Námestovo 2013 - 6. ročník
Termín: 19.12.2013 - 21.12.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Námestovo (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.namestovo.sk

Popis

REMESELNÍCKE VIANOCE 2013
Dátum konania: 19. - 21.12.

Mesto Námestovo v spolupráci s Domom kultúry v Námestove už po šiety rok, usporadúva Vianočné trhy, ktoré sa pod názvom „REMESELNÍCKE VIANOCE“ budú konať v dňoch 18.12. až 20. 12.

Miestom konania trhov je Hviezdoslavovo námestie, kde budú pripravené predajné plochy pre predajcov.

Tešíme sa na Vás, že spolu s Vami sa nám podarí vyčariť vianočnú atmosféru.
Predajným sortimentom je tovar s vianočnou tematikou ako sú:
- vianočné ozdoby zo skla, keramiky, šúpolia, perníka, háčkované a štrikované ozdoby, vrátane obrúskov
- ďalej umelecké remeselnícke výrobky z drôtu, dreva, a pod.,
- výrobky z medu a vosku, a to med, medovina, sviečky,
- vianočné oblátky a vianočné pečivo,
- vianočná výzdoba z kvetov a čečiny,
- vítaní sú predajcovia požívatín, ktorí budú ponúkať občerstvenie ako je varené víno, vianočný punč, klobásky a iné špeciality.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny