Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

38th Annual Czech-Slovak Festival 2023 Wisconsin - Czech-Slovak Queen Pageant / Česko-slovenská súťaž kráľovien

38th Annual Czech-Slovak Festival 2023 Wisconsin - Czech-Slovak Queen Pageant / Česko-slovenská súťaž kráľovien
Termín: 16.06.2023 - 17.06.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Phillips, Wisconsin, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.czech-slovak-festival.com
www.czech-slovak-festival.com/queen-pageant.html

Popis

38th Annual Czech-Slovak Festival 2023 Wisconsin - Česko-slovenská súťaž kráľovien

Czech-Slovak Queen Pageant, Wisconsin, 2023

Termín: piatok a sobota 16. – 17. júna 2023
​Vstup zdarma
Prineste si záhradnú stoličku!

Programovanie na víkend
(pokračujte v nahlasovaní, keď sa pridávajú udalosti)
Piatok 16. júna 2023 Spomienková slávnosť v Lidiciach vo Phillips First Baptist Church o 19:00 (426 Flambeau Ave/CR-W) * Ceremoniál: Doug Moquin *


Téma:
* Vojenská čestná stráž a špeciálna hudba
* Špeciálny hosť: Čech Generálny konzulát českého konzulátu v Chicagu
* Prechádzka do Sokolovho parku a Pamätníka Lidice​ Sobota17. júna 2023Festival sa otvárao 9:00 (Elk Lake Park) –vstup ZDARMA! (9:00 - 16:00 Miesto konania otvorené (niektorí predajcovia môžu zostať neskôr): * Predajcovia umeleckých a remeselných výrobkov, * Predajcovia potravín (9:00 - 19:00)

* Historické exponáty
* Aktivity pre deti
--Forward Splash Pad (zadarmo) &
--Detské múzeum (interaktívne)
* Kolache, Jaternice, česká klobása a kyslá kapusta a káva je možné zakúpiť v blízkosti pavilónu
* Výstava Kroje (v Hanson's HVAC - 508 N . Lake Ave., Phillips)
* Exponát Národného českého múzea (v Hanson's HVAC - 508 N. Lake Ave., Phillips)
* Tlačidlo Button, Who's Got the Button (v celej Phillips--len verejné priestory) Nájsť tlačidlo 10. - 17. jún a dostava kolacky na festivale.
* Tombolové koše (privítací/informačný stánok)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Czech-Slovak Queen Pageant, Wisconsin 2023

9:00 Miss Czech Slovak WI State Queen Pageant Prevail Bank Outdoor Stage
* Predstavenie kandidátov, Royal Court a Little Sisters
* Rozhovory na javisku
* Kroje Modeling
​12:00
- 3:30 Živá zábava na Prevail Bank Outdoor Stage a/alebo vnútri pavilónu
* MC Karl Pippenger
* Copper Box Band (Pozri odkaz nižšie)
* St. Paul Českí a slovenskí ľudoví tanečníci
* St. Paul S. Bohemian Gapipe Ensemble
* Dale & Paula Houdek
* Jim Pekol
* Story Time with Al
* Ďalšie sa ešte len neurčia
3:30: Kolacky Eating Súťaž Vonkajšie pódium 16:00 – 19:00 Koncert Copper Box Band v Elk Lake Park (Poďme tancovať!)

16:30 Polka omša Katolícky kostol sv. Terézie​ 19:00 Večerné slávnosti * Talentová súťaž Miss Česko-Slovensko WI Štátna kráľovná * Víťazky Štátneho pečenia Kolacky * Losovanie o "Kto má ten gombík" * Korunovanie Miss Česko-Slovensko WI 2022- Kráľovná 2023 * Štátna súťaž v domácom pečení Kolacky * Miss česko-slovenskej kráľovnej súťaže vo Wisconsine * To najlepšie zo súťaže kráľovnej štátu Wisconsin * Miss Czech Slovak WI 2019-2020: Megan Klaver * Miss Czech Slovak US 2021-22 Lauren Gerik * Miss Czech Slovak USA 2021-22 1. miesto Hayley Piroutek
* Miss Česko Slovenka USA 2021-22 2. miesto Addie HejlWeekend Programming
(Continue to check in as events are added)
Friday, June 16, 2023
Lidice Memorial Service at Phillips First Baptist Church at 7:00 p.m. (426 Flambeau Ave/CR-W)
* Master of Ceremonies: Doug Moquin
* Theme:
* Military Honor Guard and Special Music
* Special Guest: Czech Consulate General from the Czech Consulate in Chicago
* Walk to Sokol Park & the Lidice Memorial Monument

Saturday, June 17, 2023
Festival Opens at 9:00 a.m. (Elk Lake Park) -- FREE Admission!
(9am - 4pm Venue Open (some vendors may stay later):
* Arts and crafts vendors,
* Food vendors (9am - 7pm)
* Historical Displays
* Children's activities
--Forward Splash Pad (free) &
--Children's Museum (interactive)
* Kolache, Jaternice, Czech Sausage & Sauerkraut, & Coffee available for purchase near the pavilion
* Kroje Exhibit (at Hanson's HVAC - 508 N. Lake Ave., Phillips)
* National Czech Museum Exhibit (at Hanson's HVAC - 508 N. Lake Ave., Phillips)
* Button Button, Who's Got the Button (throughout Phillips--public areas only) Find the button June 10 - 17 and receive a kolacky at the festival.
* Raffle Baskets (Welcome/Information booth)

9 am Miss Czech Slovak WI State Queen Pageant Prevail Bank Outdoor Stage
* Introduction of Candidates, Royal Court, & Little Sisters
* On-Stage Interviews
* Kroje Modeling

12 noon - 3:30 Live Entertainment on the Prevail Bank Outdoor Stage and/or inside the pavilion
* MC Karl Pippenger
* Copper Box Band (See link below)
* St. Paul Czech & Slovak Folk Dancers
* St. Paul S. Bohemian Bagpipe Ensemble
* Dale & Paula Houdek
* Jim Pekol
* Story Time with Al
* Others yet to be determined
3:30: Kolacky Eating Contest Outdoor Stage

4-7 pm Copper Box Band Concert at Elk Lake Park (Let's dance!)

4:30 Polka Mass St. Therese Catholic Church

​7 pm Evening Festivities
* Miss Czech-Slovak WI State Queen Pageant Talent Competition
* State Kolacky Baking Winners
* Drawing for "Who's Got the Button"
* Crowning of Miss Czech-Slovak WI 2022-2023 Queen

* State Kolacky Home-Made Baking Contest

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies