Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Miss Czech-Slovak US Pageant / Miss Česko-Slovensko v USA 2023 Wilber

Miss Czech-Slovak US Pageant / Miss Česko-Slovensko v USA 2023 Wilber
Termín: 05.03.2023 - 01.05.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Wilber, Nebraska, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.missczechslovakus.com
www.missczechslovakus.com/contact_us
www.facebook.com/MissCzechSlovakUS/

Popis

Miss Czech-Slovak US Pageant / Miss Česko-Slovensko v USA 2023 Wilber

Miss česko-slovenská súťaž USA sa koná prvý augustový víkend vo Wilber, NE. Veľkí súťažiaci musia byť schválení do 1. mája a všetky prihlášky do záverečnej súťaže musia byť doručené do 1. júna.

Staňte sa súťažiacou v súťaži

Miss Česko-Slovensko v USA

Všeobecné pokyny:

Miss česko-slovenskej súťaže USA hľadá mladú ženu, ktorá miluje svoje dedičstvo a chce propagovať českú a slovenskú kultúru v USA. Odmenou za vášeň a čas súťažiacich je štipendium vo výške viac ako 10 000 USD

. Súťažiaci musia súťažiť vo všetkých súťažných kategóriách. Súťažiaci musia byť prítomní počas všetkých troch dní súťaže a dodržiavať oficiálne pravidlá a predpisy.

Miss česko-slovenská súťaž USA sa koná prvý augustový víkend vo Wilber, NE. Veľkí súťažiaci musia byť schválení do 1. mája a všetky prihlášky do záverečnej súťaže musia byť doručené do 1. júna.

Úplné pravidlá a prihlášky nájdete na stránke Dokumenty súťaže .

Počas 35-ročnej histórie celoštátnej súťaže sme hrdo udeľovali štipendiá na podporu a zachovanie našej českej a slovenskej kultúry. Formujeme budúcnosť prostredníctvom našej vášne a osobnosti. Naše národné kráľovné pokračujú v úspešnej kariére v oblasti medicíny, modelingu a sociálnych služieb, aby sme spomenuli len niektoré.

Ak máte záujem súťažiť v jedinej národnej česko-slovenskej súťaži, kde je etnický kostým (kroj) nevyhnutnosťou a osobnosť kraľuje. kontaktujete nás https://www.missczechslovakus.com/contact_us
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Become a Contestant in the
Miss Czech-Slovak US Pageant

General Guidelines

The Miss Czech-Slovak US Pageant searches for young woman who love their heritage and want to promote the Czech and Slovak culture across the US. In reward for contestants’ passion and time, the pageant awards over $10,000 in cash scholarships.

Contestants must be between the ages of 16-26, single and unwed female and of Czech, Moravian, Slovak, Rusyn or Silesian descent. Contestants must compete in all for competition categories. Contestants must be present for all three days of competition and comply with the official rules and regulations.

The Miss Czech-Slovak US Pageant is held the first weekend is August in Wilber, NE. At-large contestants must be approved by May 1 and all final pageant entries are due by June 1.

For complete rules and entry please see the Pageant Documents Page.

Throughout the national pageant's 35 year history, we have proudly awarded scholarships to help support and preserve our Czech and Slovak culture. We shape the future through our passion and personality. Our national queens have continued on to have successful careers in the medical field, modeling, and social services to mention just a few.

If you are interested in competing in the only national Czech and Slovak pageant where an ethnic costume(kroj) is a must and personality reigns supreme please contact us on the Contact Us Page https://www.missczechslovakus.com/contact_us

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny